دوره ­های فرصت مطالعاتی SCARM (دوره­ های mini-fellowship) به دوره­ هایی اطلاق می­ گردد که با توجه به نگاه آینده پژوهانه در راستای آموزش کادر تخصصی دانشجویی و اعضای هیات علمی در حیطه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی طراحی گردیده است. علاوه بر این در این دوره­ ها نگاه به تفکر واگرا، خلاقیت و نوآوری همچنین نگاه آینده پژوهانه به فناوری ­های همگرا در عرصه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی مد نظر قرار گرفته شده است.

این دوره­ ها که برای اولین بار در کشور توسط معاونت ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری­ سازی (TTC Deputy) مرکز SCARM طراحی می­ گردد، مبتنی بر فرآیند ترجمان و تبادل دانش (Knowledge exchange & Translation) بوده و بستر مناسبی برای آشنایی دانشجویان و به ویژه متخصصین گروه­ های علوم پزشکی با فناوری سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی می­ باشد که به نظر قریب به اتفاق آینده پژوهان یکی از ۱۰ ابر روند آینده پزشکی خواهد بود، می­ تواند نقش بسزایی را در توسعه علم و  guide line های پزشکی و حرکت از مسیر

bench-to-bedside را ایفا می­ نماید.

این دوره ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

  • دوره­ های دانشجویی و اساتید نسل سوم که بیشتر مبتنی بر حرکت به سمت فناوری و کارآفرینی می­ باشد.
  • دوره های تخصصی دانشجویی و اساتید SCARM یا Stem Cell And Regenerative Medicine که در آن­ها پکیج مربوطه شامل ۳ بسته مختلف خواهد بود:
  • پکیج مربوط به دروس عمومی و مقدماتی
  • پکیج مدیریت، نوآوری، فناوری و تجاری سازی
  • پکیج­ های مربوط به دروس تخصصی که بسته به هر یک از رشته ­های تخصصی طراحی گردیده است.

افرادی که مایل به ثبت نام می باشند در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن ۳۳۳۴۹۵۲۵ داخلی ۱۰۴ (واحد آموزش) تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار:۹۶/۴/۱۶