شما می توانید از طریق فرم زیر طرح خود را (که در راستای اولویت های مرکز میباشد) برای ما ارسال نمایید.
برای این منظور ابتدا فرم پیش پروپوزال طرح را (pre-proposal) دانلود و پس از تکمیل فرم در بخش فایل طرح (زیر ایمیل) فایل تکمیل شده خود را انتخاب نمایید.

پیش پروپوزال پیشنهادی ابتدا در جلسه شورای پژوهش و فناوری مرکز جامع مطرح و در صورت تصویب توسط شورا، پروپوزال کامل توسط مجری محترم علاوه بر ثبت در سامانه پژوهان ، در فرمت مخصوص مرکز (technical porposal-final) جامع تکمیل و به آدرس scarm@tbzmed.ac.ir ارسال گردد.

سپس مراحل بعدی طرح (داوری و اخذ کد اخلاق، پرداخت) طی خواهد شد.

ارسال طرح