نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و در آن هر تصمیمی با مشارکت و دخالت مردم بوده و”عقل جمعی” شالوده تصمیم‌گیرها در این نظام است.
از این جهت برای پیشبرد اهداف در هر حوزه‌ای که هدف آن سربلندی ملت ایران اسلامی است، نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد.
بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئولان این برنامه‌ها به “قوانین لازم‌الاجرا” تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به شمار رود.
در حال حاضر در کشورمان اسناد بالادستی زیادی وجود دارد به طوری که در هر حوزه می‌توان به اسناد بالادستی آن حوزه استناد کرد اما برخی اسناد بالادستی مهمی وجود دارد که با همت مسئولان نظام تهیه شده و اجرای آن ضامن پیشرفت کشور خواهد بود چه بسا تاکنون اینچنین بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون بودجه سالانه کشور از مهمترین استاد بالادستی مشترک در همه حوزه‌ها به شمار می‌رود.
اما در هر حوزه‌ای نیز به فراخور وظایف و مسئولیت‌ها اسنادی تدوین شده که در زمره اسناد بالادستی تخصصی به شمار می‌رود.
به فرض مثال سند تحول بنیادین از جمله اسناد بالادستی حوزه آموزش و پرورش و قانون کار جمهوری اسلامی ایران در حوزه اشتغال از مصادیق اسناد بالا دستی این حوزه‌ها به شمار می‌رود.
بنابراین امیدواریم همانگونه که مسئولان اجرایی خود را پایبند به تبعیت از اسناد بالادستی می‌دانند در میدان عمل نیز به اجرای است اسناد اهتمام بورزند.

اسناد کلی نظام:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

سند نقشه جامع علمی کشور

اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

سیاست های کلی نظام در بخش رشد و توسعه فناوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

اسناد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

اهداف و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

اهداف و شرح وظایف مرکز فناوری‌های راهبردی

سند ستاد

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها واختراعات

اسناد وزارت آموزش و پرورش:

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند برنامه درسی ملی

اسناد وزارت علوم:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی

اسناد وزارت بهداشت:

ابلاغ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت

چشم انداز و برنامه های وزارت بهداشت در دولت یازدهم

نقشه جامع علمی سلامت

نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

برنامه راهبردی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ – معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

اولویت های معاونت توسعه وزارت بهداشت

برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

اسناد استانی:

سیمای پنج ساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز در معاونت تحقیقات و فناوری

سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی جلد اول- مفاهیم، مبانی و روشها

سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی جلد دوم- اسناد بخشی و فرابخشی

سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی جلد سوم- سند تدبیر و توسعه شهرستانهای استان