اهداف انستیتوی طب بازساختی

هدف کلی ۱: تأسیس Biobank

  • اهداف اختصاصی

۱- ۱) ایجاد بانک سلول­ های بنیادی بند ناف در بیمارستان الزهراء تا آخر سال ۱۳۹۵

۱-۲) ذخیره­ سازی سلول­ های بنیادی بافت چربی در بیمارستان قلب شهید مدنی تا آخر سال ۱۳۹۵

۱-۳) ذخیره­ سازی سلول­ های بنیادی پالپ دندان در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

۱-۴) ذخیره­ سازی سلول­ های بنیادی بافت عصبی در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

۱-۵) ذخیره سازی سلول های فیبروبلاستی در آزمایشگاه مدل سازی بیماری ها و غربالگری دارویی تا اخر سال ١٣٩۵

هدف کلی ۲:راه ­اندازی و توسعه ­ی ابزار و رو­ش ­های جداسازی، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی از بافت­ های مختلف

  • اهداف اختصاصی

۲-۱) جداسازی، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی بافت چربی در بیمارستان قلب شهید مدنی تا آخر سال ۱۳۹۵

۲-۲) جداسازی، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی بند ناف در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

۲-۳) ایجاد، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی جنینی القایی در آزمایشگاه مدل سازی بیماری ها و غربالگری دارویی تا پایان سال ١٣٩۵

۲-۴) جداسازی، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی پالپ دندان در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

۲-۵) جداسازی، تعیین هویت و تکثیر سلول­ های بنیادی اندوتلیال عروقی در مرکز تحقیقات سلول ­های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

هدف کلی ۳: طراحی و تهیه­ ی داربست­ ها و ایمپلنت­ های بیولوژیک

  • اهداف اختصاصی

۳-۱) طراحی و تهیه­ ی حداقل یک نوع داربست مناسب برای ترمیم سوختگی­ ها و زخم­ های پوستی در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه با مشارکت دانشگاه صنعتی سهند تا آخر سال ۱۳۹۶

۳-۲) طراحی و تهیه­ ی حداقل یک نوع داربست مناسب برای پیوند عروق در بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه با مشارکت دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هلند تا آخر سال ۱۳۹۷

۳-۳) طراحی و تهیه­ ی حداقل سه داربست­ زیست تخریب­ پذیر جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان و غضروف در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

۳-۴) طراحی و تهیه­ ی حداقل دو داربست هیدروژلی قابل تزریق جهت استفاده در مهندسی بافت در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

 

هدف کلی ۴: توسعه و راه ­اندازی روش ­های تشخیصی مرتبط با سلول­ های بنیادی و طب بازساختی اهداف اختصاصی

۴-۱) راه­ اندازی روش­ های مبتنی بر بیوسنسور و بیوفوتونیک برای ارزیابی و اندازه گیری سلول­ های بنیادی در مرکز تحقیقات ریز فناوری دارو و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه تا آخر آذر ماه ۱۳۹۴

۴-۲) انجام حداقل ۱۰ طرح تحقیقاتی در زمینه ­ی طراحی و اندازه­ گیری بیومارکرهای مطرح در سلول­ های بنیادی و طب بازساختی در طول برنامه

هدف کلی ۵: توسعه­ ی روش­ های القاء تمایز سلول­ های بنیادی به سلول­ ها و بافت­ های مورد استفاده در طب بازساختی

  • اهداف اختصاصی

۵-۱) القاء سلول­ های بنیادی بافت چربی به سلول­ های غضروف و استخوان در گروه مهندسی بافت دانشگاه و مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

۵-۲) القاء سلول­ های بنیادی بافت چربی به سلول­ های تخصصی عروقی در بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه و مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

۵-۳) القاء سلول­ های بنیادی پالپ دندان به سلول­ های استخوان در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

۵-۴) القاء سلول­ های بنیادی عصبی به نورون، اسفروسیت، و … (نروژنزیس) در گروه مهندسی بافت دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۶

۵-۵) القاء سلول­ های بنیادی اندوتلیال به سلول­ های تخصصی اندوتلیال در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و در بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۷

۵-۶) القاء سلول­ های بنیادی پالپ دندان به ادونتوبلاست در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۶

۵-۷) القاء سلول های بنیادی جنینی القایی به سلول های عصبی، قلبی و استخوانی در آزمایشگاه مدل سازی بیماری ها و غربالگری دارویی تا پایان سال ١٣٩۷

هدف کلی ۶: ایجاد مدل­ های حیوانی در راستای اهداف انستیتو

  • اهداف اختصاصی

۶-۱) ایجاد و راه­ اندازی مدل انفارکت تجربی حیوانی در انستیتو تا آخر سال ۹۸

۶-۲) ایجاد و راه ­اندازی مدل آنوریسم عروقی حیوانی در انستیتو تا آخر سال ۹۸

۶-۳) ایجاد و راه­ اندازی مدل ایمپلنت گرافت­ های عروقی پیوندی حیوانی در انستیتو تا آخر سال ۹۸

۶-۴) ایجاد و راه­ اندازی مدل سکته­ ی مغزی، مالتیپل اسکلروزیس و آلزایمر حیوانی در انستیتو تا آخر سال ۹۸

هدف کلی ۷: توسعه و راه ­اندازی روش­ های درمانی مبتنی بر سلول، محصولات سلولی و داربست­ های بیولوژیک در فاز پری کلینیکال

  • اهداف اختصاصی

۷-۱) اتمام سه طرح تحقیقاتی in vitro و یک طرح تحقیقاتی in vivo در مرحله پری کلینیکال مرتبط با غضروف در گروه تشریح و مهندسی بافت تا پایان سال ۱۳۹۶

۷-۲) اتمام یک طرح تحقیقاتی پری کلینیکال مرتبط با پیوند عروقی در انستیتو تا آخر سال ۱۳۹۸

۷-۳) اتمام دو طرح تحقیقاتی پری کلینیکال مرتبط با پیوند سلول­ های بنیادی عصبی در مدل سکته­ ی مغزی، مالتیپل اسکلروزیس در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و گروه تشریح دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۸

۷-۴) اتمام یک طرح تحقیقاتی پری ­کلینیکال با تزریق سلول­ های بنیادی اندوتلیال در بافت قلب در بیمارستان قلب شهید مدنی و انستیتو تا آخر سال ۱۳۹۸

۷-۵) اتمام دو طرح تحقیقاتی پری کلینیکال مرتبط با استفاده از سلول­ های بنیادی پالپ در ترمیم نقائص استخوانی و دندانی در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و انستیتو تا آخر سال ۱۳۹۸

هدف کلی ۸: طراحی و اجرای مطالعات کارآزمائی بالینی با استفاده از روش­ های سلول درمانی

  • اهداف اختصاصی

۸-۱) اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز II بالینی بر روی بیماران ویتیلیگو با استفاده از سلول­ های اپیدرم در بیمارستان سینا و بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۴

۸-۲) اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز II بالینی بر روی سوختگی درجه ۳ با استفاده از سلول­ های اپیدرم در بیمارستان سینا و بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۶

۸-۳) اتمام یک طرح تحقیقاتی بر روی چروک صورت با استفاده از سلول­ های فیبروبلاست در بیمارستان سینا و مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۵

۸-۴) انجام یک مطالعه کارآزمائی بالینی در بیماران مفصلی در بیمارستان شهید قاضی تا پایان سال ۱۳۹۶

۸-۵) اتمام دو طرح تحقیقاتی در فاز II بالینی بر روی بازسازی دندان و استخوان با استفاده از سلول­ های بنیادی بافت دندان در مرکز تحقیقات سلول­ های بنیادی و دانشکده پزشکی دانشگاه تا آخر سال ۱۳۹۸

هدف کلی ۹: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

  • اهداف اختصاصی

۹-۱) اعزام حداقل ۱۰ نفر در سطح phD و دکترای تخصصی برای دوره­ های ۶-۳ ماهه به مراکز تحقیقاتی طب بازساختی در طول برنامه

۹-۲) دایر نمودن حداقل ۱۰ دوره آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور با دعوت از متخصصین خارجی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی

۹-۳) جذب حداقل ۵ نفر phD با تخصص در سلول­ های بنیادی و طب بازساختی در گروه ­های ذیربط و حداقل ۵ کارشناس زبده در طول برنامه

هدف کلی ۱۰: گسترش و تقویت همکاری­ های علمی-تحقیقاتی درون­ بخشی و برون­ بخشی

  • اهداف اختصاصی

۱۰-۱) انعقاد قرارداد همکاری علمی- تحقیقاتی با حداقل دو مرکز داخلی مرتبط با سلول­ های بنیادی تا آخر سال ۱۳۹۴

۱۰-۲) انعقاد قرارداد همکاری علمی- تحقیقاتی با حداقل دو مرکز معتبر بین­ المللی مرتبط با سلول­ های بنیادی تا آخر سال ۱۳۹۴ و حداقل هشت مرکز در طول برنامه

هدف کلی ١١: ایجاد زیر ساخت تکنولوژی غربالگری دارویی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی القایی در آزمایشگاه مدل سازی بیماری ها و غربالگری دارویی

  • اهداف اختصاصی

١-١١) اتمام یک طرح تحقیقاتی با استفاده از سلول­ های بنیادی جنینی القایی برای مطالعات توکسیکولوژی تا پایان سال ١٣٩٧

٢-١١) انجام یک طرح تحقیقاتی غربالگری دارویی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی القایی تا پایان سال ١٣٩۶