بیماری های در حال کارآزمایی بالینی

کارآزمایی­ های بالینی در حال اجرا در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان :

  • بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد
  • بیماران مبتلا به استئوآرتریت
  • مشکلات ناباروری
  • مالتیپل اسکلروزیس
  • بیماریهای سوختگی پوست و ترمیم پوست

مطالعات در حال انجام در مرکز کارآزمایی بالینی ثبت و نهایی شده است.