Technovation Club

“تکنوویشن کلاب” یا معادل فارسی آن جلسات فنوآوری، رویداد یک ساعته هفتگی است که با توجه به ضرورت و اهمیت اعتلای مستمر دانش مجموعه در زمینه فناوری و تجاری سازی و رشد و بالندگی هر چه بیشتر در این خصوص شکل گرفته که در آن به تحلیل فناوری های خلاق و معرفی جنبه های فنی مربوطه و آموزش فرآیندهای مبتنی بر فناوری و تجاری سازی می پردازیم.

این فرایند که توسط معاونت ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع برای اولین بار مطرح گردیده است، بر مبنای نوآوری و فناوری های همگرا تشکیل یافته که درآن موارد زیر بحث خواهد شد:

۱) آخرین فناوری­ های اخذ شده در سطح بین المللی در حیطه ­ی پزشکی بازساختی و سلول­ های بنیادی

۲)آخرین ثبت اختراع­ های ثبت شده در دنیا در حیطه­ های مربوطه

۳)نگاه آینده­ پژوهانه به تکنولوژی­ ها و فناوری­ های نوین در عرصه­ ی پزشکی بازساختی وسلول­ های بنیادی

۴)عرصه­ ی تجاری سازی و بازار سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی در کشورهای مطرح در این حوزه

علاوه بر ارائه و تحلیل موارد فوق در بخشی از این تکنوویشن کلاب­ ها افراد به طوفان فکری و بحث و تبادل نظر در این رابطه خواهند پرداخت.

همچنین قسمتی از زمان تکنوویشن کلاب ها به ارایه مفاهیم و تعاریف جدید در حیطه­ ی فناوری اختصاص خواهد یافت که به آموزش حاضرین کمک خواهد کرد.

این جلسات روزهای سه شنبه، ساعت ۱۳ الی ۱۴ در محل سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  مطابق جدول زمانی زیر برگزار گردد.