در این بخش خدمات مشاوره ای به اساتید دانشگاه در راستای ثبت شرکت، همچنین خدمات مشاوره ای در راستای احراز درصدهای مربوطه به سهامداری و بالاخره تعیین نوع شرکت از نظر مسئولیت محدود، سهامی عام و سهامی خاص، مشاوره های لازم به شرکت ها داده خواهد گردید. توجه داشته باشید که نام شرکت دانش بنیان یک غلط مصطلح است و اصولا تمام شرکت هایی که به منبع دانش وصل باشند، دانش بنیان محسوب می شوند؛ اما از نظر تعریف، دانش بنیان بودن به شرکت تعلق پیدا نمی کند، بلکه محصولات هر شرکت است که می توانند روند دانش بنیان بودن را طی کند و ممکن است شرکتی بیش از ۱۰ محصول داشته باشد و فقط ۲ محصول آن حائز احراز شرایط مربوط به دانش بنیان بودن و معافیت ها و امتیازات مربوطه باشد. در این راستا نیز این بخش با ارائه مشاوره به دانش بنیان بودن محصول کمک خواهد کرد.

فرم ثبت شرکت دانش بنیان