دانشجویان، محققان و اساتید دانشگاهی که تمایل به انجام پروژه ها و پایان نامه های خود با همکاری مرکز انجام دهند و از امکانات و تجهیزات مرکز استفاده نمایند، می توانند پس از ارسال درخواست خود و بررسی در شورای علمی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، جهت انجام پروژه تحقیقاتی خود اقدام نمایند. فایل ها و فرم های لازم جهت انجام  پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی، پژوهشی، فناورانه و پروژه های کلان از لینک زیر قابل دریافت می باشند.

فرم درخواست پایان نامه

انجام پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

یادآور می گردد تنها پروژه هایی پذیرفته می شوند که در راستای اهداف و اولویت های مرکز باشد.

در تمامی پروژه ها مجریان طرح باید نام مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مطابق آدرس زیر به عنوان افلییشن ذکر نمایند.

Stem Cell And Regenerative Medicine Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

جهت مشاهده اولویت های پژوهشی از لینک زیر اقدام نمایید.

اولویت های مرکز