دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که نیازمند آموزش های عملی و تئوری در راستای اهداف پژوهشی مرکز می باشند،می توانند با حضور در مرکز و مشارکت در کارهای عملی و با استفاده از تجهیزات و امکانات مرکز و نیز با کمک کارشناسان ماهر و مجرب، ضمن افزودن توانمندی های خویش، اهداف آموزشی خود را در راستای اهداف پژوهشی و اولویت های این مرکز پیگیری نمایند. علاقمندان می توانند جهت دریافت فرم درخواست کارآموزی از لینک زیر اقدام نمایند.