داربست های تولید شده به روش بیوپرینت دارای شبکه ی منظم، متناوب و قابل کنترل به هنگام ساخت می باشند. نظم، تناوب، ارتباط تخلخل ها و تکرارپذیری بسیار بالا این اطمینان را در استفاده از داربست های زیستی ایجاد می نماید که این محصول قادر به حمایت مکانیکی و زیستی از سلول از لحظه کشت درون داربست تا مراحل پایانی رشد آن خواهد بود. دستگاه بیو پرینتر تولیدی شرکت پیشگامان سازه نانو زیست از تمامی تست های زیستی و مکانیکی سربلند بیرون آمده و نتایج بسیار مطلوبی را حاصل نموده است و در نهایت توانسته است مجوز بلامانع بودن تولید دستگاه را از اداره کل تجهیزات پزشکی اخذ کند.