چشم ­انداز (vision)

ما برآنیم تا مرکز جامع سلول ­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان را در تبدیل ایده به ثروت در حوزه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی، به عنوان یک مدل مدیریتی نوین و موفق در عرصه ملی، و یک مرکز شناخته شده و معتبر در عرصه بین ­المللی درآوریم.

 

رسالت (mission)

مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی، مشارکت فعال در ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی آحاد جامعه و نسل آتی را از طریق توسعه مبتنی بر دانش و فناوری در حوزه سلول ­های بنیادی و پزشکی بازساختی و با رویکرد و ساختار مدیریتی جدید، رسالت اصلی خود دانسته و برای نیل بدین امر، اهداف و وظایف زیر را سر لوحه برنامه­ های خود قرار داده است:

  • شناسائی، جذب و شتابدهی روان و کارآمد ایده­ ها برای تجاری شدن و ورود به بازار
  • ترجمان و انتقال سریع­تر و روان­تر دانش تولیدی در مراکز علمی- تحقیقاتی به کاربران و مشتریان به ویژه صنایع و مراکز تولیدی
  • کاربردی نمودن یافته­ های تحقیقاتی صورت پذیرفته در حوزه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی در جهت درمان بیماران نیازمند
  • مشارکت فعال در شکل­ گیری مراکز تحقیقاتی خصوصی، شرکت ­های زایشی و دانش ­بنیان توسط محققین در زمینه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی
  • مشارکت فعال در شکل­ گیری و توسعه برنامه­ ها و فعالیت ­های کارآفرین در مراکز علمی-تحقیقاتی دولتی و بخش خصوصی
  • کسب ثروت از طریق تولید و تجاری­ سازی فناوری­ ها و محصولات دانش ­بنیان، توریسم علمی و توریسم درمانی
  • ایجاد فضای مناسب برای تحقق فعالیت­های بین ­بخشی و همگرائی برنامه­ های آموزشی، تحقیقاتی، درمانی و کاربردی