برنامه استراتژیک مرکز جامع سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان دانشگاه علوم پزشکی تبریز(SCARM) با مشارکت محققین و پژوهشگران زیر در طی ۵ جلسه ۴ساعته طراحی و تدوین شده است:

 • دکتر محمدرضا رشیدی، استاد علوم دارویی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر محمد نوری، استاد بیوشیمی بالینی و مسئول اجرایی انستیتوی طب ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر جعفر سلیمانی راد، استاد و مدیر گروه بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر یدالله امیدی، استاد نانوتکنولوژی دارویی و رئیس مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر حجت الله نوزاد، استادیار بافت شناسی و رئیس مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر داوران، استاد شیمی دارویی و مدیر گروه نانوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر رهبرقاضی، عضو پژوهشی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر سمیعی، استادیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر رنجکش، استادیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر آقازاده، استادیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر پرویزی، محقق دانشگاه هلند و همکار مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر عباسپور، دانشیار دانشگاه صنعتی سهند و همکار تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 • دکتر کریم­پور، استادیار گروه بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

چشم ­انداز (vision)

ما برآنیم تا انستیتوی سلول­ های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عرصه­ ی ملی به عنوان یک قطب پزشکی علمی در انجام تحقیقات بنیادی نوین و تبدیل یافته­ های تحقیقاتی به کاربردهای بالینی و در عرصه­ ی بین المللی به عنوان یک انستیتوی علمی- تحقیقاتی معتبر و شناخته شده­ ی منطقه در زمینه­ ی سلول­ های بنیادی و پزشکی ترمیمی شناخته شود.

رسالت (mission)

انستیتوی طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مشارکت فعال و موثر در توسعه­ ی دانش محور کشور از طریق انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه­ ی سلول­ های بنیادی و طب بازساختی برای رسیدن به تشخیص، پیشگیری و درمان موثر و کارآمد بیماری­ ها، و تولید محصولات و فناوری­ های مرتبط با سلول­ های بنیادی و طب بازساختی را مهمترین رسالت خود، در کنار تربیت نیروی انسانی کارآمد، به ویژه از طریق دوره­ های postdoc و مشارکت در دوره­های تخصصی PhD، می­داند.

این موسسه در تلاش است بتواند با رعایت کامل شئون انسانی و موازین اخلاقی، فضا و امکانات مناسب برای فعالیت­ های علمی- تحقیقاتی مشترک بین محققان، متخصصان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برای توسعه و معرفی روش های تشخیصی و درمانی موثرتر و تولید محصولات دانش بنیان و در نهایت رشد علمی کشور فراهم سازد.