دوره های آموزشی آزمایشگاه سلولی و مولکولی مرکز جامع سلول های بنیادی  و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان

 

این دوره ها شامل دوره های هفتگی و ماهانه می باشند جامعه مورد هدف این دوره ها شامل دانشجویان کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی، کارشناسان آزمایشگاه های تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی و سایر علاقه مندان می باشد.

هدف از برگزاری این دوره ها آموزش تکنیک های پرکاربرد در کارهای تحقیقاتی برای شرکت کنندگان به صورت عملی و تئوری می باشد.

ظرقیت دوره ها برای هر کلاس آموزشی ۵ نفر می باشد.

دوره های هفتگی شامل موارد زیر می باشند:

  • دوره یک هفته ای مولکولی
  • دوره یک هفته ای سلولی

دوره آموزشی یک هفته ای