دکتر عزیزه فرشباف

سمت : رئیس گروه توسعه آموزش، پژوهش و نیروی انسانی

تحصیلات :  دکتری تخصصی (PhD)/ علوم تغذیه

ایمیل: Farsbafa@tbzmed.ac.ir