دکتر مجید احمدی

سمت : رئیس گروه توسعه فناوری و تجاری سازی و بازار

تحصیلات : دکتری تخصصی (PhD) / ایمونولوژی

ایمیل: ahmadi.m@tbzmed.ac.ir