دکتر حسین قاسمی مقدم

سمت : رئیس گروه توسعه مراکز خدمات بالینی

تحصیلات : دکتری فوق تخصصی بالینی/خون و سرطان بالغین 

ایمیل: Dr.ghasemi621@gmail.com