امروزه روندهای متعددی برای سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری ممکن است از طریق Crowd Funding یا خیرین تأمین گردد و یا از طریق صندوق های متعددی که در کشور وجود دارند و با سرمایه گذاری بر روی طرح ها سبب اعتلاء و رشد این طرح ها می گردند.

فرشتگان سرمایه گذار یا Angel investigators و venture capitals  یا سرمایه گذاران جسور می توانند در این عرصه نقش بسزایی داشته باشد، شتاب دهنده ها(Accelerator)  و مراکز رشد (Incubator) نیز در این عرصه نقش آفرینی می کنند.

این بخش با ارائه مشاوره ­ی سرمایه گذاری و ارتباط دادن شما با سرمایه گذاران  می تواند نقش به سزایی در اعتلای محصول شما ایفا کند.

سرمایه گذاری و مارکتینگ