اعضای شورای عالی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان ( SCARM Institue ):

 

 1. دکتر محمدرضا رشیدی                                                             عضو محترم هیأت علمی دانشکده داروسازی

 2. دکتر محمد­حسین صومی                                                         رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 3. دکتر ناصر صفایی                                                                    عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

 4. دکتر علی تقی زادیه                                                               عضو محترم هیأت علمی دانشکده پزشکی

 5. دکتر یدالله امیدی                                                                    رییس محترم پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 6. دکتر مجید مهدوی                                                                   عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تبریز

 7. دکتر حسین پناهی                                                                 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تبریز

 8. دکتر محمد نوری                                                                    عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم نوین پزشکی

 9. دکتر پیمان کیهان ور                                                               عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم نوین پزشکی

 10. دکتر جعفر محسنی                                                                نماینده محترم جهاد دانشگاهی

 11. دکتر علی خوش فطرت                                                          نماینده محترم دانشگاه صنعتی سهند

 12. نماینده محترم داتشگاه آزاد اسلامی

 13. نماینده محترم داتشگاه پیام نور

 14. نماینده محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

 15. نماینده محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

 16. نماینده محترم اداره کل آموزش و پرورش استان

 17. نماینده محترم جهاد کشاورزی

 18. نماینده محترم سازمان صنایع

 19. نماینده محترم اداره کل سلامت شهرداری تبریز

 20. نماینده محترم استانداری آذربایجان شرقی

 21. نماینده محترم سازمان انتقال خون استان

 22. نماینده محترم هلال احمر استان

 23. نماینده محترم نظام پزشکی استان

 24. نماینده محترم اتاق بازرگانی

 25. نماینده محترم بیمارستان های خصوصی استان

 26. نماینده محترم کارخانه های داروسازی استان

 27. نماینده محترم پارک علمی و فناوری استان

 28. نماینده محترم منطقه آزاد ارس

 29. نماینده محترم خیرین استان

 30. نماینده محترم مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

 31. نماینده محترم بنیاد ملی نخبگان استان