کادر مجرب این مرکز در رابطه با طراحی و ساخت محصول با استفاده از نرم افزارهایی نظیر Solidworks،Catia ،Ansys،Autocad  و سایر نرم افزارهای طراحی و تحلیل سه بعدی، اقدام  به طراحی محصول خواهد کرد.

در ضمن همکاری با صاحبان صنایع جهت قالب سازی، ریخته گری، تراشکاری و همین طور تولید محصول اولیه از ایده مورد نظر (MVP) نیز بخشی از فرایندهایی است که در راستای همکاری های مورد نظر، مشاوره داده خواهد شد.

فرم طراحی و ساخت محصول

  • (طراحی اتوکد-طراحی محصول بر روی کاغذ از طریق نرم افزار-تولید نمونه اولیه- محاسبات مهندسی محصول )