دکتر پیمان کیهان ور

سمت :
قائم مقام مرکز و معاون ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری سازی مرکز
درجه علمی :
استادیار
تحصیلات :
پزشک، متخصص نانوفناوری پزشکی (گرایش پزشکی بازساختی)، فلوشیپ فناوری و تحقیقات، MBA سلامت

حیطه فعالیت:
توسعه آموزش های نوین
نانوفناوری پزشکی، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
علوم و فناوری های همگرا NBICS
خلاقیت، نوآوری، کسب و کارهای نو، کارآفرینی و برندینگ
ترجمان دانش و فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان

سمت:
مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی
هیات علمی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز
معاون فناوری و تجاری سازی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سرپرست دفتر فکت (کمیته تحقیقات دانشجویی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رئیس کمیته علمی المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران
دبیر کمیته نوآوری، فناوری و تجاری سازی انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
دبیر کمیته نوآوری و فناوری انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی ایران
مسؤول راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان(منشأ)، اولین شتابدهنده استارت آپ های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دبیر رویداد StemUp 2017 تبریز، اولین رویداد استارت آپ ویکندی خاورمیانه در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
ایمیل فرستنده :  drkeyhanvar@gmail.com