دکتر سید محمد باقر پیروزپناه

سمت :قائم مقام و معاون اجرایی مرکز

تحصیلات : دکتری تخصصی (PhD)/

ایمیل: