جهت دریافت وقت مشاوره عمومی برای ویزیت بیماران لطفا با شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۷۳۹۰۰ و ۰۴۱۳۳۳۵۷۷۶۷ داخلی ۲۰۱ و ۲۰۲ همه روزه از ساعت ۱۴-۸ با درمانگاه بیمارستان تماس حاصل فرمایید.