جهت دریافت وقت مشاوره عمومی برای ویزیت بیماران لطفا با شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۴۹۵۲۵، داخلی ۱۰۵ در روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰-۸ با سرکار خانم جلیل زاده کارشناس درمان های نوین تماس حاصل فرمایید.