دکتر ابوالفضل برزگری

سمت :معاون علمی و فنی مرکز

تحصیلات : دکتری تخصصی (PhD)/ بیوتکنولوژی پزشکی

ایمیل: barzegari.abolfazl@gmail.com