سید حمید اسکویی

سمت :معاون اجرایی و مدیر مرکز
تحصیلات : ارشد بیوشیمی بالینی
ایمیل: mirhamid58@gmail.com