شرکت زیست ­آفرینان یاخته ­بنیان شمس (با نام تجاری بن­ زیست) در تابستان ۱۴۰۰ با هدف توسعه علوم و فناوری­ های سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی و تسهیل فرآیندهای تجاری­ سازی دستاوردهای پژوهشی و پیشبرد برنامه ­ها و فعالیت­ های حلقه­ های زنجیره از ایده تا بازار، با سهامداری شرکت زیست آفرینان یاخته آذربایجان (زایا)، شرکت رناتن تک زیست، شرکت آینده­ نگاران نشان­ ماندگار کاسپین و دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز به فعالیت نموده است.

یکی از اولین اقدامات شرکت بن زیست جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای شکل ­گیری، تکمیل و ارتقاء ایده ­های بازار محور و تجاری­ سازی محصولات، ایجاد شتابدهنده تخصصی در زمینه سلول ­های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده است. شتابدهنده بن ­زیست دارای مجوز رسمی از ستاد توسعه علوم و فناوری ­های سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری برای فعالیت به عنوان شتابدهنده تخصصی در حوزه سلول ­های بنیادی و پزشکی بازساختی است.