معرفی:

اولین گام راه اندازی شرکت نانوفناور سوفار دارو در سال ۱۳۹۸ با هدف کلان و بلند ‌مدت و همچنین با بهره گیری از فناوریهای نوین در جهت  توسعه ی پدهای پوستی به منظور مهندسی بافت پوست و نیز بازیابی و ترمیم بافت های آسیب دیده ی پوستی براساس فراورده های طبیعی با فرمولاسیون جدید که مشتمل بر نانوکامپوزیت های حاوی عصاره های گیاهی و موثر در درمان ضایعات پوستی برداشته شده است. در حال حاضر این شرکت با تجمیع محققان مختلف در حوزه های فناوری مهندسی بافت و پزشکی بازساختی  بستری مناسب را جهت تولید پدهای نانوکامپوزیتی طبیعی پوست در حیطه مهندسی بافت و طب باز ساختی به وجود آورده است. هدف گذاری اصلی این پروژه بر ساخت پدهای نانوکامپوزیتی طبیعی جهت ترمیم ضایعات پوستی متمرکز شده است .امید است که این شرکت با بهره گیری از فن آوریهای نوین در این حیطه در بلوغ و توسعه خدمات پزشکی-  درمانی جاری کشور موثر باشد.

 

هدف و محصول:

هدف گذاری اصلی این پروژه بر ساخت و توسعه ی پدهای پوستی با بهره گیری از فناوریهای نوین به منظور مهندسی بافت پوست و انواع زخم پوش ها و نیز بازیابی و ترمیم بافت های آسیب دیده ی پوستی براساس فراورده های طبیعی با فرمولاسیون جدید که مشتمل بر نانوکامپوزیت های حاوی عصاره های گیاهی و موثر در درمان ضایعات پوستی می باشد. محصول اولیه پلت فرمی متشکل از کامپوزیتی از نانو الیاف طبیعی و پلیمر های سنتزی می باشد که ماهیت هیدروژلی به آن داده است.

 

شناسه ملی شرکت: ۱۴۰۰۸۷۴۵۷۶۲

ایمیل شرکت: Soufardarou@gmail.com

شماره تماس شرکت: ۰۹۹۱۰۰۶۰۵۲۲