در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۴۹۵۲۵، داخلی ۱۰۴ با سرکار خانم عقیقی کارشناس آموزش مرکز تماس حاصل فرمایید.