جهت همکاری در طرح های تحقیقاتی شما می توانید از طریق یکی از لینک های زیر با مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  در ارتباط باشید:

پست الکترونیکی: SCARM.INFO@SCARM.ir

تلفن: ۳۳۳۷۳۹۵۹

فکس: ۳۳۳۷۳۹۵۹