جهت همکاری با بخش فناوری و تجاری سازی شما می توانید از طریق یکی از لینک های زیر با مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در ارتباط باشید.

پست الکترونیکی: scarm@tbzmed.ac.ir

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۴۹۵۲۵