منبع مورد استفاده در تولید کلاژن ، تاندون و پوست گاو می باشد. دانش فنی تولید، استخراج و خالص سازی کلاژن توسط شرکت دانش بنیان زیست فرایند تجهیز سهند بومی شده است. کلاژن تولیدی در ساخت نمونه بافتهای مهندسی شده از جمله غضروف در محیط آزمایشگاهی استفاده شده و تست های حیوانی آن (خرگوش نیوزلندی و سگ) انجام شده است. این محصول در صنایع مختلف غذایی، آرایشی ، بهداشتی و دارویی دارای کاربرد های وسیع است. کلاژن به عنوان داربست در کشت سلولهای بنیادی برای تهیه بافت مختلف، پوشش بیوپروتزها، تزریق در پوست های آسیب دیده، دارورسانی و … کاربرد گسترده دارد. این محصول در حال حاضر مصارف تحقیقاتی داشته و در حال استاندارد سازی برای مصارف بالینی است.