• ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • ۴:۴۷ ب.ظ

با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی نخستین رویداد سه روزه ی کارآفرینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در تبریز برگزار می‌شود:
نخستین رویداد کارآفرینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در تبریز برگزار می‌شود.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).