• ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • ۲:۰۳ ق.ظ

موضوع کارگاه : کارگاه آموزشی  استفاده از روش الکترواسپینیگ و نقش آن در مهندسی بافت با استفاده از فناوری  نانو

مدرسین:  

 دکتر پیمان کیهان ور (عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

دکتر ابوالفضل اکبر زاده (عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

دکتر سودابه داوران (عضو هیات علمی دانشکده داروسازی تبریز)

دکتر رویا صالحی (عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

گروه هدف: دانشجویان کلیه گروههای علوم پایه،دندانپزشکی،داروسازی ،مهندسی پزشکی،مهندسی بافت،نانو فناوری 

لینک ثبت نام: ازطریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم  www.tabriz.ircme.ir 

زمان برگزاری: ۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸ الی ۱۷

مکان برگزاری: کلاس شماره ۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در صورت نیاز با شماره تلفن ۳۳۳۴۹۵۲۵ داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).