• ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • ۳:۲۳ ق.ظ

موضوع کارگاه استفاده از روش خشک کردن انجمادی (Freeze Drying)

مدرسین:  دکتر رویا صالحی، دکتر پیمان کیهان ور، 

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گروه هدف: دانشجویان کلیه گروههای علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی پرستاری،مامایی،مهندسی مواد،متالوژی،نانو فناوری،علوم آزمایشگاهی،متخصصین جراح وگروههای پزشکی زیست فناوری،مهندسی بافت،علوم سلولی وکاربردی،مهندسی پزشکی، پزشکی مولکولی،مهندسی شیمی،شیمی آلی

لینک ثبت نام: ازطریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم  www.tabriz.ircme.ir 

زمان برگزاری: ۹۶/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تبریز-مرکز جامع تحقیقات کاربردی دارویی -آزمایشگاه Freeze Drying

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).