• ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
  • ۲:۰۳ ق.ظ

موضوع کارگاه :برگزاری کارگاه کابرد شیشه زیستی (Bio Glass) در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه

مدرسین:  

دکتر نسرین لطفی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 دکتر علی خوش فطرت (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند)

 دکتر پیمان کیهان ور (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

گروه هدف: دانشجویان کلیه گروههای علوم پایه،دندانپزشکی،داروسازی ،مهندسی پزشکی،مهندسی بافت،نانو فناوری 

لینک ثبت نام: ازطریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم  www.tabriz.ircme.ir 

زمان برگزاری: ۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان برگزاری: دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی تبریز

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).