• ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
  • ۳:۰۶ ب.ظ

برگزارکنندگان: سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه رویان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری: ۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ارسال مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۵
مکان برگزاری: مشهد، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).