• ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  • ۲:۱۴ ب.ظ

موضوع کارگاه: جداسازی لنفوسیت های T خون محیطی با روش MACS

مدرسین: آقای دکتر مهدی یوسفی

مخاطبین: همکاران مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
مکان: سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
زمان روز چهارشنبه  ۹۵/۱۲/۲۵ 

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).