• ۹ اسفند ۱۳۹۵
  • ۸:۱۰ ب.ظ

موضوع کارگاه: روش های آزمایشگاهی و مولکولی در تحقیقات سلول­های بنیادی

مدرسین: آقایان ابوالفضل برزگری و سید محمد باقر پیروزپناه

مخاطبین: همکاران مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
مکان: سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
زمان روز یکشنبه  ۹۵/۱۲/۸ و روز دوشنبه ۹۵/۱۲/۹ 

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).