• ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  • ۸:۰۳ ب.ظ
  • *

موضوع کارگاه: کارگاه سه روزه ی  اصول کشت، جداسازی، تولید سلول و فراورده های سلولی در شرایط  Clean (عملی – نظری

مدرسین: دکتر پیمان کیهان ور و دکتر علیرضا شعاع حسنی

مخاطبین: همکاران مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
مکان: سالن کنفرانس مرکز مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان
زمان: روز چهارشنبه  ۹۵/۱۲/۱۸ ، پنجشنبه ۹۵/۱۲/۱۹ و جمعه ۹۵/۱۲/۲۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).