• ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
  • ۶:۱۹ ب.ظ

موضوع کارگاه:  آشنایی با فناوری NgAgo و CRISPR و کاربرد آن در ویرایش ژنوم و پزشکی بازساختی

مدرسین: دکتر پیمان کیهان ور، دکتر صفر فرج نیا، دکتر اقبال سعید، دکتر جامه

مخاطبین: دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی
مکان: سالن همایش کوچک مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه (EDC)
زمان روزهای   ۹۵/۱۰/۲۸ و  ۹۵/۱۰/۲۹ 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).