پنجمین جلسه ژورنال کلاب مرکز جامع در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، پنجمین جلسه ژورنال کلاب در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ۴ هدف از اهداف مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، بررسی شد.

در ابتدای جلسه، دکتر عباسی در رابطه با هدف « تولید آزمایشگاهی یک نوع داربست مناسب برای ترمیم سوختگی ها و زخم های پوستی در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه با مشارکت دانشگاه صنعتی سهند »گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر شد دکتر عباسی تا تاریخ ۱۰/۳/۹۷ گزارش خود را در مورد هدف و موضوع مربوطه تکمیل و تحویل دهند.

در ادامه ، دکتر سودابه داوران در مورد دو  هدف « تولید پایلوت  یک داربست تخریب پذیر  جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان یا غضروف در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه »و « تولید پایلوت یک داربست هیدورژلی قابل تزریق جهت استفاده در مهندسی بافت در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد پیشرفت کار و پروژه مرتبط جهت تولید پایلوت  هر دو هدف را تا تاریخ ۶/۳/۹۷ ارائه نمایند.

در بخش سوم، دکتر پیمان کیهان ور در مورد هدف « تولید آزمایشگاهی اگزوزوم های سلولی جهت مطالعات و القای سلولی در مباحث سلول درمانی» گزارش دادند و مشخص شد هدف مورد نظر در قالب طرح تصویب شده است و از پروژه های مرکز می باشد.

در آخر جلسه  دکتر لیلا روشنگر در مورد هدف « طراحی وساخت دستگاه چاپگر سه بعدی» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد گزارش خود را در مورد هدف مربوطه تکمیل نموده وتا تاریخ ۲۰/۳/۹۷ تحویل دهند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۳۰

انتخاب مقاله عضو هیئت علمی مرکز جامع به عنوان ۱۰۰ مقاله برتر ژورنال Scientific Reports

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، مقاله علمی  دکتر مریم اکبرزاده تحت عنوان “The potential therapeutic effect of melatonin on human ovarian cancer by inhibition of invasion and migration of cancer stem cells ” با همکاری تیم تحقیقاتی سلول های بنیادی سرطانی شامل  دکتر محمد نوری، دکتر ناصر صمدی، دکتر علی اکبر موثق پور، دکتر حسین قنبری، خانم مریم خیربخشی و نازیلا فتحی به انجام رسیده است که از میان بیش از ۲۰۰۰ مقاله در زمینه انکولوژی در ژورنال Scientific Reports ، از طرف Nature Publishing Group (NPG) جزء ۱۰۰ مقاله برتر در سال ۲۰۱۷  انتخاب شده است.

این موفقیت را خدمت این عزیزان و تمامی اساتید و همکاران مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان تبریک عرض می نمائیم.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۳۰

چهارمین جلسه ژورنال کلاب مرکز جامع در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان،چهارمین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۹۷/۲/۲۳  در این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید.

در ابتدای جلسه ، دکتر کیهان ور، در رابطه با هدف « تولید حداقل یک محصول آرایشی – بهداشتی مبتنی برفرآورده های سلولی و سلول های بنیادی گیاهی »گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر گردید با عنایت به تصویب در جلسه شورای پژوهشی در عرض یک هفته سبت به تکمیل پروپوزال جهت ارسال به داوری و کمیته اخلاق و تصویب نهایی ارسال گردد.

در ادامه ، دکتر عباسی در مورد هدف « ساخت و تولید ظروف کشت هوشمند » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد گزارش کامل طرح انجام شده را ارائه داده و درراستای تکمیل آن پروژه دیگری را طراحی و ارائه نمایند تا از طریق کمک مرکز، پروژه جدید عملیاتی شود.

در آخر جلسه مهندس احسان سلطانی در رابطه با هدف « طراحی و ساخت دستگاه سانتریفوژ با دور بالا به منظور جداسازی اجزای سلولی » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید  تا آخر اردیبهشت ماه گزارش خود را در مورد هدف مربوطه تکمیل و ارائه نمایند. و همچنین جهت تجاری سازی هدف فوق با یکی از شرکت های دانش بنیان هماهنگی به عمل آید و جهت پروژه جدید پروپوزال ارائه نمایند . و همچنین مقرر گردید مرکز مساعدت های لازم را با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عمل آورد.

 

 

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۲۴

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در مورخه ۹۷/۲/۲ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین جلسه از سری دوم جلسات ژورنال کلاب سال ۹۷ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید. در ابتدای جلسه ، خانم ندا کیهان ور در مورد هدف و موضوع « ذخیره سازی  سلول های بنیادی بافت چربی در بیمارستان قلب شهید مدنی » گزارش  خود  را ارائه دادند و مقرر گردید گزارش خود را در مورد موضوع مربوطه تا آخر تیر ماه تکمیل و ارائه نمایند.

در ادامه دکتر مرضیه آقازاده – عضو شورای پژوهشی مرکز جامع- در مورد هدف « ذخیره سازی سلول های بنیادی پالپ دندان در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد تا شانزدهم اردیبهشت ماه به صورت تکمیلی گزارش خود را در رابطه با موضوع مربوطه ارایه دهند

سپس دکتر کیهان ور -قائم مقام مرکز و معاون ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری سازی مرکز– در مورد هدف «ثبت ۵ شرکت دانش بنیان در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی در طول برنامه» گزارش  خود را ارائه داده و مقرر گردید گزارش ایشان در مورد موضوع مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه تکمیل و ارائه گردد.

در این راستا مقرر گردید برای شرکت های دانش بنیان مربوطه – بر طبق نظر ستاد سلول های بنیادی – مکانی جهت استقرار تخصیص یابد.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۴

سومین جلسه ژورنال کلاب مرکز جامع در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سومین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۹۷/۲/۱۶  در این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید.

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر بهزاد برادران در مورد هدف و موضوع  « تولید پایلوت  چهار آنتی بادی مورد استفاده در تحقیقات در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی » گزارش  خود  را ارائه دادند مقرر گردید آقای دکتر برادران در مورد موضوع پروپوزال تکمیلی را آماده و تا تاریخ ۹۷/۲/۳۱ تحویل دهند.

در ادامه، آقای دکتر عباسی در مورد هدف « ساخت رگ مصنوعی برای تحقیقات پره کلینیکال » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد  موضوع و هدف مربوطه را را در قالب پروپوزال آماده و بعد از ثبت در سامانه پژوهان تا تاریخ ۹۷/۲/۳۰ ارائه نمایند.

در آخر جلسه آقای دکتر جعفر سلیمانی راد در رابطه با هدف « تولید بافت عضروف برای مقاصد تحقیقاتی » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید ایشان هدف مربوطه را در قالب پروپوزال آماده و تا تاریخ ۹۷/۳/۳۰ تحویل دهند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۱۷

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در مورخه ۹۷/۲/۹ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، دومین جلسه ژورنال کلاب در سالن کنفرانس این مرکز در مورخه ۹۷/۲/۹  برگزار گردید.

در این جلسه پنج هدف از اهداف مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، بررسی شد.

در ابتدای جلسه، ندا کیهان ور در مورد هدف و موضوع « ذخیره سازی سلول های فیبروبلاستی در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی قطب آذربایجان » گزارش خود را ارائه دادند مقرر گردید خانم دکتر کیهان ور با ارائه پروپوزال مربوطه تا آخر مرداد ماه گزارش خود را در مورد موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند.

در بخش دوم ، دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا دکتر حجت اله نوزاد در مورد هدف « ذخیره سازی سلول های بنیادی خون در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد دکتر نوزاد با همکاری دکتر نجاتی  با ارائه پروپوزال گزارش خود را در مورد موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند. سپس دکتر نوزاد در مورد هدف« ذخیره سازی سلول های بنیادی بند ناف» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید تا تاریخ۹۷/۲/۲۳ گزارش خود را در رابطه با موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند.

در ادامه  جلسه نیز دکتر کیهان ور در مورد هدف « دایر نمودن حداقل ۱۰ دوره آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور با دعوت از متخصصین خارجی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی در دو سال اول برنامه » گزارش  خود را ارایه داده و مقرر گردید ایشان با همکاری دکتر لیلا روشنگر ۱۰ دوره آموزشی را طراحی و در دو سال آینده اجرا نمایند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۱۰

وقف علمی و فناوری با جایزه مصطفی فرهنگ سازی می شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری معتقد است که برگزاری جایزه مصطفی، سنت وقف را در کشور ساری و جاری می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی که در ساختمان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد، با اشاره به آغاز فرآیند ارزیابی و برگزاری جایزه مصطفی از دو سال پیش با نقش آفرینی بخش خصوصی، بیان کرد: ۲ سال پیش تصمیم گرفته شد که این جایزه بدون کمک دولت و به صورت خصوصی برگزار شود که خوشبختانه تامین مالی صندوق بدون کمک دولت ممکن شد.
وی افزود: تمام این موفقیت های کسب شده توسط صندوق بدون تبلیغات گسترده و بدون استفاده از کمک دولت اتفاق افتاد و استقبال بی نظیری نیز از سمت کشورهای اسلامی داشتیم.

جایزه شناخته شده برای معرفی دانشمندان و فناوران جهان اسلام
به گفته ستاری، جایزه مصطفی برای سرآمدان علمی جهان اسلام و ایران و با هدف جاری کردن سنت وقف در کشور و جهان اسلام برگزار می شود.
وی همچنین تصریح کرد: جایزه مصطفی از جمله اقداماتی است که  ماندگار خواهد شد، ادامه خواهد یافت و اثرات مثبت آن را همیشه در کشور و برای حوزه علم و فناوری خواهیم دید.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه ابراز امیدواری کرد که سنت وقف در حوزه علم و فناوری در کشور توسعه یابد و سرمایه صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی افزایش چشمگیری یابد.
در ادامه این مراسم، گزارش کلی از وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی ارائه شد که بر اساس این گزارش، میزان موجودی صندوق از ۶ میلیارد تومان در یک سال اخیر به ۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است که با کمک و حمایت شرکت ها این عدد می تواند رشد بیشتری یابد.
همچنین در این مراسم تفاهم نامه همکاری ۷ شرکت با صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی منعقد شد که این شرکت ها تامین درصدی از منابع مالی صندوق را به عهده گرفتند.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۱۷

رئیس جمهور: پژوهش های کاربردی باید به حل مشکلات روز کمک کنند/امروز در رشته‌های های‌تک نظیر سلول‌های بنیادی، علوم فضایی، هسته‌ای، بیو و نانوتکنولوژی، جزو کشورهای پیشرفته جهان هستیم.

رئیس جمهور گفت: امروز دانشگاه ما باید علاوه بر پژوهش‌محوری در راستای حل مشکلات جامعه از جمله معضل اشتغال، کارآفرین هم باشد و آن دانشگاهی امتیاز دارد که همه فارغ‌التحصیلان آن پس از ۲ سال بیکار نباشند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی، با بیان اینکه ایران بزرگ، در طول تاریخ منشاء تمدن، علم و دانشوری بوده است، گفت: دانشگاه همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش اساسی داشته و دارد.
دکتر روحانی با ابراز خشنودی از حضور در جمع اصحاب علم و برگزیدگان این رویداد علمی، گفت: ایران کشوری است که در دو مقطع پیش از اسلام و پس از اسلام نقشی ارزنده در تولید و رشد علم و ایجاد و پرورش تمدن بشری داشته است.
رئیس جمهور افزود: پیش از اسلام در ایران باستان صاحب‌نظران، اندیشمندان، هنرمندان، معماران و عالمانی در این کشور داشتیم که با خلق تمدنی در خور رقابت با تمدن‌های بزرگ و باستانی آن زمان مثل تمدن مصر، چین و یونان  خلق ، ایران را به کشوری بزرگ که اندیشه، حرف، برنامه و مراکز علمی و دانشوری برجسته داشت، تبدیل کرده بودند.
دکتر روحانی در توضیح مقطع دوم و پس از اسلام، ‌اظهار داشت: اساساً اسلام نه تنها پیروان خود را به علم و دانش دعوت می‌کرد، بلکه این مکتب با امر به خواندن آغاز شد. اسلام آیینی است که به علم و دانش مزیت بخشیده و برای آن برتری قایل است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اسلام در دوره‌ای که باسواد بودن در شبه جزیره عربستان مزیت به حساب نمی‌آمد و اشراف و بزرگان در آن دوره سواد نداشتن  را برای خود مزیت می‌دانستند و حتی باسوادی را برای خود عار می‌دانستند، برای علم و دانش مزیت و برتری قایل شد و به پیروان خود آموخت که باید علم را از هر کجا که مقدور است، آموخت.
علم محدودیت ندارد
دکتر روحانی با اشاره به اینکه اسلام تأکید دارد که برای علم و دانش نمی‌توان مرز و محدودیت قایل شد، تصریح کرد: علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود. عده‌ای در کشور ما سال‌ها وقت صرف کردند تا ریاضی و شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این عده حتی تلاش کردند، علوم را در دسته‌بندی‌های علوم مرتبط با دین و علوم ضددینی و یا علوم سنتی و جدید تقسیم‌بندی کنند و اصرار داشتند که نباید علوم جدید را بپذیریم و می‌گفتند ما هر چه از علم نیاز داریم می‌توانیم از حوزه‌های علمیه به دست بیاوریم و لذا نیازی به دانشگاه نداریم.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز دیگر این تفکرات در جامعه ما طرفداری ندارد، اضافه کرد: عده دیگری بودند که سعی داشتند ثابت کنند، آغاز و منشأ همه علوم از اسلام بوده است و برای ربط دادن هر شاخه‌ای از علم به اسلام به دنبال آیه و روایت می‌گشتند.
رئیس جمهور اظهار داشت: این باور نیز صحیح نیست و ما تأکیدات موکد پیامبر اسلام(ص) را داشتیم که پیروان اسلام را به علم‌آموزی از هر نطقه جهان تشویق می‌کردند. بنابراین هرگونه تلاش برای تقسیم‌بندی علم محکوم به شکست است. اساساً اینکه شاخه‌ای از علم را به جنبه‌ای از دین وصل کنیم برای آن علم شأن و جایگاه ایجاد نمی‌کند و اگر آن را به دین وصل نکنیم هم چیزی از ارزش آن کم نخواهد شد.
دکتر روحانی تصریح کرد: دین یک نگاه، رویکرد و تفکر بلند برای هدایت زندگی بشر است که علوم مختلف در ذیل آن تعریف می‌شوند و علوم از لحاظ اهداف و نتایج آنها البته به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند. یک دسته که علم را بر مبنای تفکر مادی ابزار سلطه و اعمال قدرت بر دیگران می‌داند و دسته دیگر که علم را در خدمت رشد و تعالی انسان ها می‌خواهد.
رئیس جمهور گفت: در تفکر مادی علم وسیله‌ای برای قدرت یافتن و سلطه بر دیگران است و بر این مبنا همه علوم از سیاست تا فیزیک و شیمی بر مبنای تفوق یابی تعریف می‌شوند که امروز نیز شاهد توجه و توسعه به این رویکرد از علم در بسیاری از مراکز سیاسی دنیا هستیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه البته طبیعی است که علم باعث توانمندی می‌شود، افزود: مهم این است که از توانمندی و قدرتی که در نتیجه رشد علمی حاصل می‌شود در چه جهت و به چه منظوری استفاده می‌شود، اگر از این قدرت برای توسعه سلطه بر دیگران استفاده شود، این علم اسلامی به حساب نمی‌آید.
رئیس جمهور اظهار داشت: علم مطلوب در خدمت رفاه و پیشرفت بشر و حل مشکلات جامعه است و به دنبال شناخت خالق جهان قواعد طبیعت و روابط صحیح میان انسان‌هاست و به این معنا هر علمی که در خدمت به تعالی بشر باشد، اسلامی است.
دکتر روحانی تصریح کرد: خداوند در قرآن آنجا که می‌خواهد مزیت انسان بر دیگر مخلوقات را معلوم کند به قدرت علم‌آموزی و فراگیری بشر و بیان و توضیح این آموخته‌ها اشاره می‌کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه نسبت علم با دین ، برمبنای اهداف هر علم تعیین می شود، خاطر نشان کرد: هرگونه تقسیم‌بندی درباره علم، غیر از این صحیح نیست، چنانکه تقسیم‌بندی علم به علوم سوسیالیستی و علوم بورژوازی نیز شکست خورد. تفاوت علوم اسلامی و غیراسلامی صرفاً در اهداف و نتایج این علوم است، نه خود علم.
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سومین مقطع از نقش‌آفرینی ایران در عرصه تولید علم و تمدن‌سازی با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است، گفت: اینکه ما می‌توانیم سازنده یک تمدن بزرگ باشیم یا نه وابسته به برنامه‌ریزی دقیق و کار و تلاش فوق‌العاده است.
رئیس جمهور افزود: امروز برخی کشورهای آسیایی در زمینه پیشرفت علمی حرکت پرشتابی دارند و حتی در برخی زمینه‌ها با کشورهای غربی رقابت می‌کنند و بسیاری می گویند که پایان قرن حاضر با برتری علمی کشورهای آسیایی در عرصه علم مصادف خواهد بود.
دکتر روحانی اظهار داشت: خداوند این توانمندی را به ما ایرانی‌ها داده که بتوانیم تمدن‌آفرینی کرده و آن را در مسیر رشد و تعالی پرورش دهیم. ایران اولین کشور منطقه است که از دمکراسی و مردمسالاری  برخوردار شده و در برگزاری انتخابات پیشتاز است و یک مدل حکومت مردم‌سالار دینی به جهان ارایه کرده است.


پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در علم و توسعه انسانی

رئیس جمهور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته و در توسعه انسانی گام‌های خوبی به جلو برداشته است. دانشگاه‌های این کشور هیچگاه عظمت و وسعت امروز را نداشته که ۱۲ میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی به جامعه تحویل داده و ۴ میلیون دانشجو داشته باشیم. اینها اعداد و ارقام بزرگی هستند که در مسایل سیاسی ،  اجتماعی  و سرنوشت‌ساز کشور تأثیرگذار خواهند بود.
دکتر روحانی تصریح کرد: از ابتدای نهضت اسلامی دانشگاه و حوزه در کنار هم بودند و دانشگاه همچون حوزه در پیروزی انقلاب اسلامی و در اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب نقش اساسی داشته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز نیز دانشگاه در برهه‌های مختلف نقش اساسی را در جامعه ایفا می‌کند، افزود: در جریان انتخابات‌های گوناگون در کشور، هنگامی که اساتید و دانشجویان وارد صحنه می‌شوند، همه جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

به رشد قابل توجه در فناوری‌های پیشرفته دست یافته‌ایم
دکتر روحانی با اشاره به اینکه رتبه شانزدهم رشد دانشگاه‌های کشور و پیشرفت‌هایی که در برخی فناوری‌های نو به طور قابل ملاحظه به دست آمده که می‌تواند ما را به مرحله رقابت با کشورهای صنعتی جهان برساند، افزود: خوشبختانه امروز در رشته‌های های تک، سلول‌های بنیادی، ژنتیک، علوم فضایی، هسته‌ای، آی‌سی‌تی و بیو و نانوتکنولوژی، جزو کشورهای پیشرفته جهان هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جوانان این کشور، اراده و انگیزه لازم برای رسیدن به پیشرفت  دارند، اظهار داشت: دولت باید محیط لازم را ایجاد کند و اگر می‌خواهیم کشور پیشرفته در علم و فناوری باشیم، محیط علمی باید برای پژوهش آزاد باشد.
دکتر روحانی افزود: اساتید در دانشگاه‌ها باید بتوانند راحت‌تر نظرات خود را به صورت آزادانه بیان کنند؛ البته این به معنای آن نیست که بخواهند در دانشگاه ترویج مسایل سیاسی داشته باشند، چرا که محل ترویج مسایل سیاسی کلاس درس و دانشگاه نبوده بلکه احزاب است. استاد از لحاظ علمی باید آزاد باشد تا هر نظری که به آن رسیده را در تمامی علوم چه حقوق، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و غیره عالمانه و آزادانه بیان کند. اگر استادی مجبور شد در بیان نظر، خود را سانسور کند، مشخص است که در  شیوه‌های خود مشکل داریم.


ضرورت ایجاد زمینه مساعد پژوهش

رئیس جمهور با بیان اینکه باید در پژوهش آزاد باشیم و نباید هدف پژوهش را از ابتدا تعیین کنیم، خاطر نشان کرد: در رابطه با یک نظریه، فرضیه و چارچوبی که مطرح می‌شود، تحقیق لازم صورت گیرد تا نتیجه مشخص شود، نه اینکه از پیش هدف یک پژوهش مشخص باشد.
دکتر روحانی ادامه داد: خداوند به ما استعداد و انگیزه لازم را عطا کرده و جوانان مشتاقانه در این مسیر حضور دارند و باید دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها، مجلس و دستگاه قضایی دست به دست هم داده و  محیط مناسب را برای انجام پژوهش و آزادی در علم در دانشگاه‌ها بوجود آورد، اگر اینطور شد، پیشرفت در کشور، تحرک و سرعت می‌یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ارتباط با مراکز علمی جهان برای پیشرفت در موضوعات مختلف علمی، گفت: هیچ کشوری با انزوا به رشد و پیشرفت دست پیدا نخواهد کرد، اگر روابط علمی خود را با دنیا محدود کنیم هیچ فایده‌ای برای ما نخواهد داشت.
دکتر روحانی افزود: اگر دانشجویی می‌خواهد در سمیناری در خارج از کشور حضور پیدا کند، نباید قبل و بعد از حضور، او را مورد سوال و جواب قرار دهیم چرا که در دنیای علم این حرف‌ها وجود ندارد و در رشته‌های تخصصی باید بتوانیم با دنیا تعامل کنیم؛ این بسیار نادرست است که به اساتید و پژوهشگران مشکوک باشیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ما به دین، فرهنگ، کشور و آینده ملت خود علاقه مند هستند و سختگیری‌های بی‌جا باید از مسیر فعالیت آنها کنار رود.
دکتر روحانی افزود: اگر با دنیا و مراکز تحقیقاتی جهان تعامل خوبی داشته باشیم و پروژه‌های مشترک را تعریف و به نتیجه برسانیم سریع‌تر به اهداف خود دست پیدا خواهیم کرد. باید از آنچه  دنیا به آن رسیده استفاده کرده و آن مسیر را ادامه دهیم.

توجه به مشکلات کشور در تحقیق‌ و پژوهش
رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در تحقیق‌ها و پژوهش‌ها مشکلات روز کشور و تحقیقات کاربردی که این مشکلات را به نتیجه برساند مد نظر قرار دهیم، افزود: ما امروز در کشور مشکلات فراوانی نظیر آلودگی هوا داریم که مردم با آنها مواجه‌اند و ناچار می‌شویم روزهایی مدارس را بخاطر آلودگی هوا تعطیل کنیم و این در حالی است که این مشکل قابل حل است و باید پژوهشگران، دانشگاه‌ها و اندیشمندان دست به دست هم داده و راه‌حل و منشأ آلودگی را پیدا کرده و با آن مقابله کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه صنعت ناقص باعث کاهش هوای تنفسی مردم شده است، گفت: مطمئناً همه منابع آلودگی مانند خودروها، ‌کارخانه‌ها و موتورها، قابل حل و یا برطرف شدن هستند که باید با پژوهش به راه‌حل این مشکلات دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل ترافیک و آلودگی هوا در همه شهرهای بزرگ جهان وجود دارد، افزود: کاهش آلودگی‌ها یکی از موضوعات اولویت‌دار در دولت دوازدهم است که در بودجه سال آینده نیز منابع خوبی برای آن در نظر گرفته شده است و هر طرح و پژوهشی که بتواند موجب کاهش آلودگی هوا شده و هوای سالم را به ریه‌های مردم برساند و بتواند با گرد و خاک و ریزگرد مقابله کرده و در زمینه بهره‌وری آب و رفع مشکل کم‌آبی و بی‌آبی کمک کند، برای ما اولویت دارد.
دکتر روحانی با بیان اینکه در تحقیق و پژوهش باید مرز علم و دانش افراد مشخص و برای پژوهش در موارد خاص زمینه فراهم شود تا به اکتشافات و اختراعات مهم دست پیدا کنیم، گفت: ما در کشور مشکل زلزله داریم و شاید بشود بشر در مسیر پیشرفت علم و دانش به جایی برسد که زلزله را پیش‌بینی کند، اما امروز پژوهشگران ما می‌توانند در ساختن سازه مقاوم در برابر زلزله طراحی‌های خود را انجام داده و حرکت جدیدی را در این راستا سامان دهند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون تأکید بر این بود که دانشگاه باید پژوهش محور باشد و بتواند علم جدیدی را در اختیار بگذارد، گفت: دانشگاه نقال علوم گذشته نیست، بلکه برای خلاقیت و ابداع است؛ چرا که علم باید ما را به سخن، تحقیق، نتیجه و ابداعی جدید و نو برساند.
دکتر روحانی تأکید کرد: امروز دانشگاه ما باید علاوه بر پژوهش‌محوری در راستای حل مشکلات جامعه از جمله معضل اشتغال، کارآفرین هم باشد و آن دانشگاهی امتیاز دارد که همه فارغ‌التحصیلان آن پس از ۲ سال بیکار نباشند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه جذب دانشجو و دروس دانشگاهی، هنگامی که منجر به تولید کار و اشتغال در جامعه نشود، ایراد دارد، افزود: سازمان برنامه و بودجه در سال‌های آینده باید بودجه دانشگاه‌ها را بر مبنای کارآفرینی آنها اختصاص دهد.

ایجاد بازار کار بر مبنای پژوهش کارآفرین
دکتر روحانی افزود: امروز باید در کشور بازار کار بزرگی را ایجاد کنیم، چرا که استخدام دولتی بسیار محدود است و خود دولت هنوز به چابکی مورد نظر دست نیافته است؛ معیار پژوهش باید صنعتی شدن محصول و به دست آوردن بازار بوده و معیار دانشگاه‌ خوب باید کارآفرینی آنها باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه پژوهش‌ها باید منتهی به تصرف بازار و صنعتی شدن و تجربی شدن بشود، اظهار داشت: دستیابی به این هدف نیاز به تجدید نظر در برنامه‌ها، کنکور دانشگاه‌ها، جذب دانشجو و چگونگی آمایش واحدهای دانشگاهی دارد.
دکتر روحانی افزود: ما باید بر مبنای زمینه‌هایی که در کشور وجود دارد از علم و دانش و استعداد جوانان برای آینده کشور، استفاده کنیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مطمئناً آینده بهتری در انتظار دانشگاه‌ها، پژوهش، فناوری و علم برای جوانان است و همه باید در این راستا تلاش و کوشش کنیم.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۶