Immatics یک شرکت پیشرو در زمینه ایمونوتراپی سرطان است که کارآزمایی بالینی برای انجام فاز یک محصول مرتبط با سلول درمانی فردمحور خود به نام IMA101 را آغاز کرده است.

IMA101، از لنفوسیت های T سایتوتیک اتولوگ تشکیل شده است که بر علیه آنتی ژن های شناخته شده تومور فعال می شود. در حال حاضر ثبت نام از متقاضیان شرکت در این کارآزمایی بالینی توسط مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس انجام می شود.

از IMA101 می توان برای درمان تومور های مختلف مثل سرطان تخمدان، معده، مری، ریه و کارسینومای سلول های سنگفرشی سر و گردن استفاده شود. در این مطالعه ۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان های توپر مقاوم یا عود کرده شرکت دارند.

دکتر Harpreet Singh مدیر علمی و مدیر عامل شرکت Immatics می گوید: ورود به حوزه ی بالینی با اولین محصول مبتنی بر سلول درمانی شرکت ما، قدم بسیار مهمی برای شرکت Immatics است. ما از همکاری با محققان مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس بسیار خرسندیم. ما اعتقاد داریم که حمله به اهداف چندگانه سرطانی همزمان با استفاده از رویکرد مناسب می تواند منجر به ایجاد امیدواری جهت استفاده از گزینه های جدید درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان شود.

Reference: http://immatics.com/immatics-initiates-personalized-adoptive-cellular-therapy-patients-relapsed-andor-refractory-solid-cancers-using-pioneering-target-warehouse/

تاریخ انتشار:۹۶/۶۲۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).