به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دانش پژوهان هان دومین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چهارمین روز از اردوی باستانی این المپیاد با مفاهیم اساسی سلول های بنیادی آشنا شدند.

در چهارمین روز از اردوتابستانی دانش پژوهان ضمن انجام تکالیف تیمی، انفرادی و آموزش های لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت زمان با مفاهیم اصلی و کلیدی از جمله چرخه سلولی وسرطان، ژن درمانی و مفاهیم،  ویروس ، وکتور ها ، فرآیند ویرایش ژن و  TALEN, ZFN, CRISPR زیر نظر دکتر عارفیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر آموزش  و پژوهش و توسعه منابع انسانی ستاد آشنا شدند.

لازم به ذکر است عصر روز چهارم دانش پژوهان با مفاهیم سلول های بنیادی و انواع آن،  پروتئوم،  مهندسی بافت،  نقش آن ها در چشم پزشکی زیر نظر دکتر حیدری کشل متخصص پروتئومیکس کاربردی عضو هیأت علمی بیمارستان فارابی آموزش خواهند دید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۲۵

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).