پژوهشگران، برای نخستین بار توانستند یک نمونه مینیاتوری و اصلاح‌شده ژنتیکی از کبد انسان را در آزمایشگاه پرورش دهند تا امکان شبیه‌سازی گسترش بیماری کبد و آزمایش درمان را امکان‌پذیر کنند .پژوهشگران در مقاله این پژوهش توضیح دادن که چگونه سلول‌های انسانی که با مهندسی ژنتیک تولید شده‌اند را به بافت‌های سه‌بعدی تبدیل کردند تا “بیماری کبد چرب غیر الکلی”(NAFLD) را شبیه‌سازی کنند.

پژوهشگران ابتدا سلول‌های پوست انسان را با مهندسی ژنتیک تولید کردند و سپس، آنها را بازبرنامه‌ریزی کردند تا به صورت سلول‌های بنیادی درآیند و بعد به سلول‌های کبد تبدیل شوند. کبدهای مینیاتوری مهندسی شده می‌توانند بستری قابل اطمینان برای آزمایش داروها در مرحله پیشرفت بیماری فراهم کنند.

Reference:https://www.upmc.com/media/news/080619-soto-gutierrez-mini-livers

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).