به گزارش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، در آخرین امتیازبندی وزارتخانه، مراکز سه گانه پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی موفق به کسب بالاترین مدارج در این عرصه در دانشگاه گشتند.

دکتر محمد نوری رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز در این رابطه افزود:

در راستای هم افزایی فرایندهای مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، به عنوان اولین مرکز کشوری در امور مربوط به ترجمان، فناوری و تجاری سازی با فرایندهای تحقیقاتی، با نظر مساعد ریاست و معاونت تحقیقات و فناوری محترم دانشگاه، اولین پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی نیز در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تجمیع مراکز تحقیقاتی ایمونولوژی، هماتولوژی انکولوژی و سلول های بنیادی نیز افتتاح گردید.

سرپرست مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی افزود: بسیار مفتخریم به استحضار برسانیم که در آخرین امتیازبندی وزارتخانه، مراکز سه گانه این پژوهشکده موفق به کسب بالاترین مدارج در این عرصه به شرح زیر نموده اند:

۱- کسب مقام سوم کشوری و مقام اول دانشگاهی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی در گروه مراکز تحقیقاتی بیو مدیکال با فعالیت زیر سه سال و فاقد ردیف مستقل بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور – به ریاست خانم دکتر روشنگر

۲-کسب مقام پنجم کشوری  و مقام دوم دانشگاهی مرکز تحقیقات ایمونولوژی در گروه مراکز تحقیقاتی بیو مدیکال با فعالیت بیش از سه سال و فاقد ردیف مستقل بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور –  به ریاست دکتر برادران

۳- کسب مقام پانزدهم کشوری  و مقام دوم دانشگاهی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی در گروه مراکز تحقیقاتی بیو مدیکال با فعالیت بیش از سه سال و فاقد ردیف مستقل بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور – به ریاست خانم دکتر صناعت

دکتر پیمان کیهان ور، معاون تحقیقات و فناوری پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در این رابطه خاطر نشان گشت که این پژوهشکده دوشادوش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان که هر دو اولین نهادهای رسمی کشوری در این عرصه به شمار می روند تصمیم دارد تا با نگاه آینده پژوهانه رئیس پژوهشکده و رؤسای مراکز تحقیقاتی مربوطه در راستای همکاری های بین المللی و توسعه فناوری و تجاری سازی نیز بتواند گام های مؤثری بردارد.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).