به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از ستاد توسعه ی علوم و فناوری های سلول بنیادی، مدیر المپیاد دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران، گفت: المپیاد دانش‌ آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برای ایجاد روحیه نوآوری در دانش‌آموزان برگزار می شود.

دکتر پیمان کیهان ور، مدیر کمیته علمی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی گفت: سوالات طراحی شده بیشتر نگرشی است تا دانشی؛ به همین دلیل المپیاد دانش آموزی ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی شرایط تبدیل شدن به المپیادهای مرسوم در کشور را احراز کرد.

وی افزود: تمامی مراحل برگزاری المپیاد از شروع ثبت نام تا اختتامیه آن از طریق سیستم المپیادهای هفت‌گانه مورد تایید کشور انجام می شود.

لینک خبر:

▶️http://stemcell2017.com/News.aspx?Nid=7

▶️http://stemcell.isti.ir

🆔@stemcell2017

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).