به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، مقاله علمی  دکتر مریم اکبرزاده تحت عنوان “The potential therapeutic effect of melatonin on human ovarian cancer by inhibition of invasion and migration of cancer stem cells ” با همکاری تیم تحقیقاتی سلول های بنیادی سرطانی شامل  دکتر محمد نوری، دکتر ناصر صمدی، دکتر علی اکبر موثق پور، دکتر حسین قنبری، خانم مریم خیربخشی و نازیلا فتحی به انجام رسیده است که از میان بیش از ۲۰۰۰ مقاله در زمینه انکولوژی در ژورنال Scientific Reports ، از طرف Nature Publishing Group (NPG) جزء ۱۰۰ مقاله برتر در سال ۲۰۱۷  انتخاب شده است.

این موفقیت را خدمت این عزیزان و تمامی اساتید و همکاران مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان تبریک عرض می نمائیم.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۳۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).