در راستای ارتباط موثر و ارتقای همکاری های موثر بین مراکز تحقیقاتی و بالینی، تفاهنامه همکاری فی مابین دکتر پرویز شهابی -رئیس مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و دکتر محمدرضا علی پور-رئیس مرکز تحقیقات سلول­های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری های سازنده پژوهشی، در زمینه مطالعات پایه و بالینی سلول درمانی و پزشکی بازساختی، توسعه فعالیت های اموزشی و پژوهشی و نیز استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۰، در محل سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با حضور معاونین و سایر مسئولین هر دو مرکز به امضا رسید.

تاریخ انتشار:۰۱/۱۲/۱۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).