به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذر بایجان، ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد و هیئت همراه روز ۱۱ اسفند از مرکز بازدید نمودند. این بازدید به منظور الگوبرداری از فعالیت های صورت گرفته در این مرکز صورت گرفته بود که طی آن دکتر نوری رییس محترم مرکز به توضیح کاملی از نحوه ی تآسیس مرکز پرداختند و اینکه تیم ها و بخش های متنوعی مخصوص کارهای بالینی دایر گشته است.

در ادامه دکتر نوری پس از معرفی کامل مرکز، توضیحاتی در مورد فعالیت های درمانی و پژوهشی انجام یافته و نیز رسالت و چشم انداز مرکز بیان کردند. در نهایت قرار بر این شد تا تفاهم نامه ای بین سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذر بایجان جهت همکاری تنظیم گردد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).