به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین برگه جوابدهی به آزمایش HLA  به روش PCR در حد Low Resolatin HLA typing در آزمایشگاه شهید قاضی بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز صادر گردید. این فرایند در آزمایشگاه توسط دکتر سیما شاه محمدی فرید انجام شد که به عنوان یک آزمایش اولیه کاملا ضروری در امر پیوند سلول های بنیادی خونساز و به تبع آن توسعه فعالیت های مربوط به مرکز پذیره نویسی و اهدای سلول های بنیادی و هم زمان فعالیت های همگام با مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان صورت می پذیرد.

در این رابطه دکتر شاه محمدی فرید مسئول آزمایشگاه HLA و قائم مقام مرکز پذیره نویسی و اهدای سلول های بنیادی خونساز واحد تبریز افزود: این آزمایشگاه در کنار ارائه خدمات به بیماران کاندید ییوند مغز استخوان (سلول های بنیادی)، آزمایش HLA نمونه های مربوط به بانک اهداکنندگان سلول های بنیادی را نیز انجام خواهد داد که این امر منجر به توسعه بانک اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز واحد تبریز خواهد شد. لازم به ذکر است این آزمایشگاه آمادگی خود را برای راه اندازی و انجام سایر آزمایش های مرتبط با HLA خاص بیماری ها اعلام می دارد.

 

 

تاریخ انتشار: ۹۶/۳/۱۱

 

 

 

 

تاریخ انتشار :۹۶/۰۳/۱۱

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).