به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین جلسه از سری دوم جلسات ژورنال کلاب سال ۹۷ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید. در ابتدای جلسه ، خانم ندا کیهان ور در مورد هدف و موضوع « ذخیره سازی  سلول های بنیادی بافت چربی در بیمارستان قلب شهید مدنی » گزارش  خود  را ارائه دادند و مقرر گردید گزارش خود را در مورد موضوع مربوطه تا آخر تیر ماه تکمیل و ارائه نمایند.

در ادامه دکتر مرضیه آقازاده – عضو شورای پژوهشی مرکز جامع- در مورد هدف « ذخیره سازی سلول های بنیادی پالپ دندان در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد تا شانزدهم اردیبهشت ماه به صورت تکمیلی گزارش خود را در رابطه با موضوع مربوطه ارایه دهند

سپس دکتر کیهان ور -قائم مقام مرکز و معاون ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری سازی مرکز– در مورد هدف «ثبت ۵ شرکت دانش بنیان در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی در طول برنامه» گزارش  خود را ارائه داده و مقرر گردید گزارش ایشان در مورد موضوع مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه تکمیل و ارائه گردد.

در این راستا مقرر گردید برای شرکت های دانش بنیان مربوطه – بر طبق نظر ستاد سلول های بنیادی – مکانی جهت استقرار تخصیص یابد.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).