براساس نیاز مبرم به روان‌سازی سیستم سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشخاص و شرکت های دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، “سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری (طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه)” با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و ایجاد گردید.

اطلاعات تماس «سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری(طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه»

vc.isti.ir

info@daneshbonyan.ir

تلفن: ۳۰ ۳۱ ۵۳ ۸۳ ۹۸۲۱+ , ۳۰ ۳۲ ۵۳ ۸۳ ۹۸۲۱+, ۳۰ ۳۳ ۵۳ ۸۳ ۹۸۲۱+

فکس: ۳۰ ۳۰ ۵۳ ۸۳ ۹۸۲۱+

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۲۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).